Donyağı Amin Etoksilatlar

  • Tallow Amine Ethoxylates

    Donyağı Amin Etoksilatlar

    Bu ürün serisi suda çözünür.Seriler alkali ve nötr ortamda çözündüklerinde noniyonik iken asidik ortamda katyonik gösterirler.Hem asit hem de alkali ortamda ve ayrıca sert suda oldukça kararlıdırlar.Alkali ve nötr ortamda seri diğer iyonik maddelerle karışabilir.