Özel Polieter Serisi

  • Low Foam Non-ionic Surfactant

    Düşük Köpük İyonik Olmayan Yüzey Aktif Madde

    Bu ürün bir odesil alkol ve etilen oksit, propilen oksit katkı maddesidir, mükemmel geçirgenlik ve ihmal edilebilir miktarda köpük üretebilir, mükemmel bir iyonik olmayan yüzey aktif maddedir ve bu tür ürünler endüstriyel alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

  • Tallow Amine Ethoxylates

    Donyağı Amin Etoksilatlar

    Bu ürün serisi suda çözünür.Seriler alkali ve nötr ortamda çözündüklerinde noniyonik iken asidik ortamda katyonik gösterirler.Hem asit hem de alkali ortamda ve ayrıca sert suda oldukça kararlıdırlar.Alkali ve nötr ortamda seri diğer iyonik maddelerle karışabilir.